08/03/2014 | 2

Cắt tiền học viện cảnh sát: 10 tân binh mất việc

Cắt tiền học viện cảnh sát: 10 tân binh mất việc

Tulsa, Oklahoma. (CBS)
Cắt giảm ngân sách tại Sở Cảnh Sát Tulta sẽ ảnh hưởng tới việc làm của 10 tân binh, vừa được nhận vào khóa học cảnh sát sắp tới. Họ sẽ bắt đầu khóa huấn luyện vào tháng 5 này. Sở Cảnh Sát thành phố Tulsa tuyển mộ cảnh sát viên mới để thay thế các cảnh sát giải nghệ, khoảng 2 người mỗi tháng, thông qua Học Viện Cảnh Sát.
Một khóa học mới sẽ bắt đầu vào tháng 5 với 23 tân binh, nhưng nay giảm xuống chỉ còn 13 người. Một số tân binh được hứa hẹn sẽ có việc làm nay lại bị thất nghiệp. Khóa huấn luyện đang diễn ra không bị ảnh hưởng, nhưng số học viên trong khóa học tới sẽ bị cắt giảm.
Chi phí để huấn luyện mỗi học viên là 60,000 Mỹ kim, như vậy sở cảnh sát sẽ tiết kiệm được khoảng 600,000 Mỹ kim. Hội đồng thành phố cho rằng lẽ ra việc cắt giảm ngân sách học viện phải được công bố trước khi tuyển mộ tân binh.

Năm 2010, Sở cảnh sát chỉ còn lại 669 cảnh sát viên, sau một đợt sa thải. Hiện nay con số này tăng lên thành 774 người. Nhưng do cắt giảm ngân sách, dự tính vào mùa Hè tới, sở chỉ còn lại 759 cảnh sát. – N. Trần