02/10/2019 | 21

Cát Linh- Hà Đông đang trả lãi 300 tỷ đồng/năm, trả lương 1,000 nhân viên

Cát Linh- Hà Đông đang trả lãi 300 tỷ đồng/năm, trả lương 1,000 nhân viên

Ảnh: Tiền Phong

Tin Vietnam.- Báo Tiền phong loan tin, vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội đã  báo cáo với ông Trịnh Đình Dũng, phó thủ tướng CSVN về dự án hoả xa Cát Linh- Hà Đông.

Theo ông Chung, dự án này chưa được bàn giao cho thành phố tiếp quản vận hành, nhưng thành phố đang phải gánh hệ luỵ từ dự án. Dù tuyến hoả xa Cát Linh- Hà Đông chưa được vận hành, nhưng từ năm 2018 đến nay, mỗi năm nhà cầm quyền đã phải trả khoảng 300 tỷ đồng tiền lãi vay. Cũng từ năm 2018, nhà cầm quyền Hà Nội đã thực hiện tuyển dụng 1,000 nhân viên vận hành để trả lương đều đặn hàng tháng cho họ trong suốt 2 năm qua mà không làm gì cả.

Dự án hoả xa Cát Linh- Hà Đông dự trù sẽ thực hiện từ năm 2008 đến năm 2013, với tổng mức đầu tư ban đầu là 8,770 tỷ đồng do nhà thầu Trung Cộng thực hiện. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành sau 4 lần điều chỉnh vốn lên con số 18,000 tỷ đồng. Nhà cầm quyền dự trù lại là đến năm 2018 sẽ hoàn thành, và đến hết ngày 31 tháng 3 2019 sẽ cho vận hành chạy thử. Nhưng hiện nay nhà cầm quyền vẫn chưa xác định được đến khi nào dự án sẽ hoàn thành.

Trên thực tế,  dự án đã có những biểu hiện của sự xuống cấp, hư hại.

An Nhiên