08/02/2015 | 0

Cấp xã, phường có quyền xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm

Cấp xã, phường có quyền xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm

Bộ Y tế cho rằng cấp xã, phường, thị trấn là nơi có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, nhưng việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mới chỉ dừng ở mức độ kiểm tra, nhắc nhở. Nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử phạt kịp thời, thậm chí cán bộ cơ sở không dám phạt vì sợ sai, sợ trách nhiệm, bởi chưa được giao chức năng thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long nhận định, việc thử nghiệm giao cấp quận / huyện, xã / phường chức năng thanh tra nhằm gắn trách nhiệm của chính địa phương trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Trước mắt sẽ làm thử tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Trong giai đoạn năm 2015-2016, mỗi thành phố chọn 5 quận / huyện và 10 xã / phường để thí điểm; giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện trên toàn bộ địa bàn. Lực lượng này được xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng đối với cấp quận / huyện và 2,5 triệu đồng đối với cấp xã / phường.

Trong năm an toàn thực phẩm 2015 do Bộ Nông nghiệp chủ trì, Bộ Y tế phối hợp sẽ tập trung vào các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất…

Việc này thoạt đầu nghe rất hay, mục đích rất tốt. Nhưng nếu đánh giá kỹ, thì đây là việc không có tính khả thi. Bởi, chính quyền cấp quận / huyện và xã / phường không có bộ phận chuyên trách về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì ai sẽ là người tiến hành thanh tra?

Dư luận cho rằng cho cấp địa phương lấy đâu ra nhân lực cũng như người có chuyên môn để thực hiện việc thanh tra, xét nghiệm mẫu thực phẩm. Và rất có thể, việc này lại biến thành cơ hội để “quan nhỏ tham nhũng nhỏ” ngay tập cấp phường xã, quận huyện!

Các quan chức Cộng sản thỉnh thoảng lại đưa ra các quy định thiếu tính khả thi, không bám theo thực tế và có cả những quy định “không giống ai”.

Nhật Nam / SBTN