15/05/2020 | 1021

Cập nhật về tình hình nhiễm bệnh conronavirus trên toàn cầu và Hoa Kỳ

Cập nhật về tình hình nhiễm bệnh conronavirus trên toàn cầu và Hoa Kỳ

Tính đến ngày thứ Sáu 15 tháng 05, 2020 lúc 12 giờ 46 trưa giờ GMT, con số người nhiễm bệnh coronavirus trên toàn cầu là 4.4 triệu người, với số tử vong là 301,900. Số người khỏi bệnh là 1.58 triệu.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ số ca bị nhiễm bệnh là 1,431,548.  Số ca tử vong là 86,931.

Đứng đầu là tiểu bang New York với số ca nhiễm bệnh là 348,479 và số ca tử vong là 27,227.

Kể từ ca tử vong đầu tiên được ghi nhận của tiểu bang New York vào ngày 14 tháng 3, hơn 20,000 người dân đã chết vì COVID-19.

Kể từ ngày 13 tháng 5, nhiều người đã chết ở New York hơn bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Pháp và Vương quốc Anh.