Cập nhật về quá trình Thống kê dân số 2020

Cập nhật về quá trình Thống kê dân số 2020

Theo giám đốc Ron Jarmin, trong một bài blog được đăng vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành các kết quả đầu tiên từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 vào ngày 30 tháng 04 năm 2021. Những kết quả sắp được công bố sẽ bao gồm kết quả kiểm đếm dân số của cả quốc gia, các tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico.

Kết quả kiểm đếm dân số của các tiểu bang sẽ giúp xác định số ghế mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Những kết quả này sẽ không bao gồm các thống kê được phân chia theo chủng tộc hoặc sắc tộc; những dữ kiện thống kê đó sẽ được công bố trong tương lai.

Ông Jarmin giải thích rằng cơ quan Thống Kê Dân Số hy vọng cung cấp những kết quả này muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kế hoạch này bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Ông giải thích rằng nhiều trong số các vấn đề này là “bình thường” trong việc giải quyết một lượng lớn dữ kiện, và một số vấn đề khác trở nên trầm trọng hơn do đại dịch.

Một số vấn đề có thể có tác động lớn đến việc thống kê các cộng đồng nơi họ sinh sống, vì vậy ông Jarmin cho biết Cơ quan Thống Kê Dân Số đang nghiên cứu cẩn thận và giải quyết tất cả các vấn đề mà họ tìm thấy. Ông khẳng định rằng mục đích của Cơ Quan Thống Kê Dân Số là tạo ra một thống kê dân số đầy đủ và chính xác.  (BBT)