Cập nhật tình tình COVID-19 tuần qua tại quận hạt Santa Clara

Cập nhật tình tình COVID-19 tuần qua tại quận hạt Santa Clara

Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, trong tuần qua, từ ngày 22 đến 28 tháng 2, Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara báo cáo thêm 69 người tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì COVID-19 trong quận hạt lên 1,777 người. Tính đến Chủ Nhật (ngày 28/2), có tổng cộng 110,621 ca nhiễm COVID-19.

Những người hội đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19 bao gồm nhân viên y tế trong giai đoạn 1A và cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được chủng ngừa tại tất cả các hệ thống y tế của Quận hạt bất kể bảo hiểm sức khỏe và nơi chăm khám ở đâu.  Các nhân viên và công nhân là cư dân của Hạt Santa Clara và làm trong ngành giáo dục và giữ trẻ, dịch vụ khẩn cấp, thực phẩm và nông nghiệp sẽ được chủng ngừa bắt đầu ngày 28/2. Quý vị có thể bắt đầu đặt hẹn sớm nhất vào ngày 22/2 bằng cách gọi 2-1-1 hoặc vào trang mạng sccfreevax.org.

Hiện tại vì số lượng thuốc chủng ngừa có hạn, các nhân viên và công nhân ở trong giai đoạn 1B phải là cư dân của hạt Santa Clara mới được chủng ngừa. Những ai không phải là cư dân trong Quận hạt, vui lòng cập nhật thông tin tại nơi quý vị sinh sống để biết được thông tin chủng ngừa mới nhất.

Viên chức Sở Y Tế khuyến nghị mọi người đeo khầu trang mọi lúc khi họ tham gia các cuộc tụ họp ngoài trời, và bắt buộc đeo khăn che mặt khi quý vị tiếp xúc gần với người không sống chung nhà ở khoảng cách dưới 6ft. (BBT)