Cập nhật tình hình gây quỹ để thực hiện bộ phim tài liệu giảng dạy về Chiến Tranh Việt Nam

Cập nhật tình hình gây quỹ để thực hiện bộ phim tài liệu giảng dạy về Chiến Tranh Việt Nam

Vào giữa tháng 3/2018, Đài Truyền Hình SBTN đã có một chương trình giới thiệu nhóm chủ trương thực hiện bộ phim tài liệu giảng dạy về Chiến Tranh Việt Nam, để kêu gọi cộng đồng đóng góp kinh phí cho dự án.

Đài Truyền Hình SBTN vừa nhận được thông tin cập nhật từ tiến sĩ Thục Nhi, điều phối viên của dự án. Tính đến ngày 10/04/2018, tổng số tiền quyên góp được là $18,924. Đại đa số những nhà hảo tâm đều ở Hoa Kỳ. Một đóng góp ghi nhận được từ Thụy Sỹ, một từ Canada.

So với các đợt gây quĩ trước đây của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và hải ngoại cho các mục đích từ thiện, giúp đỡ thương phế binh… kết quả cho đến nay của cuộc gây quĩ này là khá khiêm tốn.

Nhóm làm phim đã đặt ra mục tiêu khiêm tốn cho việc gây quĩ là 100,000 USD. Họ hy vọng có đủ chi phí trong tháng 04, và thực hiện bộ phim trong vòng 3 tháng, để kịp đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường trung học, đại học trong muà thu tới.

Một nhà tài trợ trong dự án này ở Cali đã nhờ SBTN gởi lời cảm ơn đến nhóm thực hiện bộ phim. Anh ta nói rằng đây là một dự án có ý nghĩa không thua kém gì với việc cộng đồng người Việt ở Mỹ có được Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, hay Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại vùng Little Saigon, thủ đô người Việt tị nạn. Bộ phim sắp được dàn dựng, cũng như các công trình kể trên là những di sản quí báu của Người Việt Tị Nạn để lại cho thế hệ con cháu. Trong khi tất cả những sự thật về lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, hậu quả của nó để lại cho dân tộc đều bị xóa bỏ, hoặc bóp méo bởi chính quyền CSVN trong nước, thì những nỗ lực bảo tồn lịch sử ở hải ngoại là những điểm son vô giá của dân tộc Việt Nam.

Hy vọng công cuộc gây quĩ sẽ hoàn thành trong tháng 4/2018, như là một việc làm, một món quà ý nghĩa, khi mà cộng đồng Người Việt Tị Nạn đang chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 43 biến cố Tháng Tư Đen.

Để đóng góp cho việc thực hiện bộ phim:

  • Thực hiện online, bằng cách nhấp vào đây: https://www.gofundme.com/vn-war-videos-teaching-aid
  • Đối với quí khán thính giả của Đài Truyền Hình SBTN không quen với việc đóng góp online, có thể gởi ngân phiếu tới địa chỉ của Đài Truyền Hình SBTN:
    SBTN  – PO BOX 127 GARDEN GROVE, CA 92842

    Trên ngân phiếu, ghi rõ chi cho (Pay to the order of) VVFH, dưới phần memo ghi tài trợ cho dự án phim tài liệu chiến tranh Việt Nam.

Đoàn Hưng / SBTN