Cập nhật tình hình COVID-19 tại quận hạt Santa Clara

Cập nhật tình hình COVID-19 tại quận hạt Santa Clara

Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, tính đến ngày 7/4, quận đã có 115,266 người nhiễm bệnh trên toàn Quận Hạt. Tuần qua, đã có thêm 29 người tử vong, nâng số trường hợp tử vong lên 1,969 người.

Dữ kiện về tiêm chủng từ Sổ ghi danh Tiêm chủng California (CAIR2) của Bộ Y tế Công cộng California hiện cho thấy tính đến hôm 7/4 đã có tổng cộng 666,637 người được tiêm ngừa ít nhất một liều, chiếm 41.4%, trong đó có hơn 45.5% là người Á Châu. Có tổng cộng 388,706 người đã được tiêm ngừa đầy đủ, chiếm 24.1%.

Dữ kiện này phản ánh tiến bộ mạnh mẽ hướng tới mục tiêu của Quận hạt là tiêm chủng cho ít nhất 85% cư dân từ 16 tuổi trở lên trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Quý vị có thể cập nhật dữ liệu tiêm ngừa trực tiếp trên trang mạng sccfreevax.org.

Tính đến tuần vừa qua, mọi biến thể đáng lo lắng đã được phát hiện trong Hạt Santa Clara, và tất cả đều đã cho thấy hoặc được đoán là đã lưu hành trong cộng. Ngoài ra, hai trường hợp nhiễm biến thể được quan tâm đầu tiên phát hiện ở New York (một là do B.1.525 và một là do B.1.526) nay đã được xác nhận có mặt trong Hạt Santa Clara.

Kể từ ngày 27 tháng Ba, có 92 trường hợp B.1.1.7 được xác nhận, ba trường hợp B.1.351 được xác nhận, một trường hợp P.1 và hơn 1.000 trường hợp B.1.427 và B.1.429 được xác nhận.