Cập nhật thông tin liên quan đến các ứng cử viên Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử 2020

Cập nhật thông tin liên quan đến các ứng cử viên Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử 2020

Bà Stephanie Murphy (Facebook)

Tính đến trưa ngày thứ Tư 4 tháng 11, 2020, các ứng cử viên Mỹ gốc Việt đã thắng hoặc tái đắc cử trong các chức vụ  như sau:

Bà Stephanie Murphy, một phụ nữ gốc Việt, vừa tái đắc cử chức dân biểu liên bang Hoa Kỳ tại Địa Hạt 7 của tiểu bang Florida.

Cô Bee Nguyễn tái đắc cử dân biểu tiểu bang Georgia và cô không có đối thủ, bà Trâm Nguyễn tái đắc cử dân biểu ở tiểu bang Massachussetts, ông Hubert Võ đang dẫn trước ứng cử viên gốc Việt khác là Tiến Sĩ Lily Trương ở Texas, bà Thái Mỹ Linh bỏ xa đối thủ tại Washington trong chức vụ dân biểu tiểu bang Washington State.

Trong khi đó thì tại quận Cam, vùng Little Saigon, cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đang dẫn trước bà Diedre Thu-Hà Nguyễn với số phiếu là 53.2% – 46.38% cho chức vụ dân biểu tiểu bang hạt 72.

Chức vụ giám sát viên hạt 1, luật sư Andrew Đỗ đang dẫn trước ông Sergio Contreras với số phiếu là 52.52% – 47.48%.

Chức thị trưởng thành phố Garden Grove, ông Steve Jones dẫn trước nghị viên Phát Bùi với số phiếu: 62.82% – 27.46%.

Tại miền Bắc California, quận Santa Clara, ông Rich Trần đang dẫn trước ông Voltaire S. Montemayor cho chức vụ thị trưởng thành phố Milpitas với số phiếu 67.69% – 16.75%.

Chức vụ nghị viên thành phố San Jose hạt 4, ông David Cohen dẫn trước ông Diệp Thế Lân với số phiếu 51.28% – 48.72%