Cập nhật số tiền thu được từ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Cập nhật số tiền thu được từ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Theo thông tin nhận được từ ông Nguyễn Hồng Tuyền, trưởng ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 11, số tiền thâu được tính đến ngày 26 tháng 08, 2017 là $1,389,143.19.

Ban tổ chức đại nhạc hội sẽ đúc kết một lần nữa trước ngày họp báo trước các cơ quan truyền thông, báo chí và đồng hương tỵ nạn cộng sản vùng Bắc California.

Số tiền này tính luôn cả số tiền bán đấu giác các tặng phẩm do các nhà hảo tâm gởi tặng. Số tiền này cũng tính luôn cả  $1,000.00 do Phở Lú, tại thành phố Garden Grove trao tặng.  $1,000.00 do ông bà Trịnh Bá Ngự, thành phố Santa Clara tặng. $ 500.00 của ông bà Ty Ngô, thành phố Garden Grove.  $50,000.00 của Ông Hoàng Kiều, CEO & Chairman of RAAS. $ 5,000.00 của Ông David Dương, CEO California Waste Solutions Company, và  $5,000.00 của Cô Thy Vân, Giám Đốc Trung Tâm Asia trao tặng.

Tường Thắng / SBTN