12/03/2015 | 1

Cặp đồng tính kiện vì tên trong khai sinh

Cặp đồng tính kiện vì tên trong khai sinh

New York, New York. (Reuters) — Một cặp đồng tính nam ở thành phố New York kiện tiểu bang Ohio lên đến Tối Cao Pháp Viện, sau khi tiểu bang này từ chối đưa tên của cả hai người đàn ông lên giấy khai sinh của đứa con trai nuôi của họ.

Vụ kiện của hai ông Joseph Vitale và Robert Talmas là một phần của vụ kiện tổng hợp từ 4 tiểu bang, mà Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sắp sửa xét xử. Hai ông Vitale và Talmas là phụ huynh của bé Cooper Talmas-Vitale 23 tháng tuổi, một em bé mạnh khỏe ra đời ở Ohio. Cặp đồng tính này thành hôn ở New York vào tháng 9 năm 2011, hai tháng sau khi tiểu bang New York hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Họ nhận một em bé ở Ohio làm con nuôi, nhưng tiểu bang Ohio cho họ biết là chỉ một trong hai người được nêu tên như là người cha trên giấy khai sinh được sửa đổi của đứa bé. Ohio là một trong 13 tiểu bang vẫn còn cấm hôn nhân đồng tính. Hai ông Vitale và Talmas đang kiện tiểu bang Ohio cùng với 3 cặp khác ở tòa liên bang.

Đối với ông Vitale, việc đưa tên cả hai người lên giấy khai sinh của bé Cooper là một quyền dân sự với những hệ quả thiết thực, chẳng hạn như quyền được thăm viếng tại bệnh viện, và quyền thừa kế cho Cooper sau khi cả hai người cha qua đời. Vụ kiện chống lại tiểu bang Ohio là một phần của vụ kiện tổng hợp tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, mà sẽ quyết định liệu các tiểu bang có quyền cấm hôn nhân đồng tính hay không. Chín vị thẩm phán sẽ thụ lý những vụ kiện liên quan đến lệnh cấm hôn nhân đồng tính tại Ohio, Michigan, Kentucky và Tennessee.

Đây được xem là vụ xử quan trọng nhất của Tối Cao Pháp Viện trong năm 2015. Một phán quyết sẽ được đưa ra trước cuối tháng 6. (Huy Lam)