Cáo Phó Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh

Cáo Phó Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh

“Thác là thể phách còn là tinh anh”

Trong niềm tin vào lòng qủang đạị và từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gia đình chúng tôi xin kính báo đến thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần:

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh

Pháp danh Trí Minh

Đã về Cõi Bình An vào lúc 7 giờ 40, tôí Chủ Nhật, ngày 9 tháng 4, năm 2017, nhằm ngày 13 tháng Ba năm Đinh Dậu, tại Virginia Hospital Center, Arlington, Virginia, hưởng thọ 88 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ:

Địa điểm: National Funeral Home

7482 Lee Highway

Falls Church, VA 22042

Điện Thoại: 703-560-4400

Ngày Giờ:

Thứ Bẩy, ngày 15 tháng 4, 2017:

10:00 am – 2:00pm: Thăm Viếng và lễ Cầu Siêu

2:00pm – 4:00pm: Lễ Tưởng Nhớ và Ghi ơn

4:00pm – 6:00pm Thăm Viếng và lễ Cầu Siêu

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 4, 2017:

10:00am – 11:30am: Thăm Viếng

12:30pm – 1pm: Lễ Cầu Siêu

1:00pm: Hoả Táng (dành riêng cho Gia đình)

Thứ hai, ngày 17 tháng 4, 2017:

12:00pm – Lễ Di Quan và An Táng

Vợ: Phạm Lệ Thúy

Tiền Thất: Bà Phạm Thị Thu

Các Con:

Nguyễn Mỹ-Châu, chồng và các con
Nguyễn Quốc-Hưng, vợ, các con và các cháu
Nguyễn Quốc-Anh, vợ và các con
Nguyễn Mỹ-Linh, chồng và các con
Nguyễn Quốc-Việt, vợ và các con
Các Anh, Chị, Em:

Ông Nguyễn Ngọc Anh (quá cố), vợ (quá cố), các con và các cháu, chắt
Ông Nguyễn Ngọc Chác (quá cố), vợ, các con và các cháu, chắt
Bà Nguyễn Thị Phấn, các con và các cháu, chắt
Bà Nguyễn Thị Kim (quá cố), chồng (quá cố), các con và các cháu, chắt
Ông Nguyễn Ngọc Nhạ, vợ, các con và các cháu
Ông Nguyễn Ngọc Phách, vợ, các con và các cháu
Bà Nguyễn thị Ngân, chồng và con
Ông Nguyễn Ngọc Bích (quá cố) và vợ
Ông Nguyễn Ngọc Hồ, vợ, các con và các cháu

Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin miễn phúng điếu

Tang Gia đồng khấp báo