Cáo Phó Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Cáo Phó Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc hai họ Nguyễn-Đào và bằng hữu Chồng, Cha, Em, Anh, Chú, Bác và Ông của chúng tôi là:
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

Pháp danh Tâm Thiện

Sinh ngày 26 tháng 7 năm 1937 tại Hà Nội, Việt Nam

Đã mãn phần ngày 03 tháng 03 năm 2016 tức ngày 25 tháng 01 Âm Lịch trên đường hàng không từ Washington D.C. qua Manila, Phi Luật Tân để dự Hội Nghị Biển Đông do ông tổ chức cùng các đoàn thể khác khắp thế giới.

Hưởng thọ 79 tuổi

Linh Cửu Quàn Tại:

National Funeral Home

7482 Lee Highway

Falls Church VA 22042
Điện thọai: (703) 560-4400

Chương trình Tang lễ như sau:

Thứ Sáu, ngày 11/03/2016:
-Từ 09 giờ – 11 giờ sáng – Lễ Phát tang của Gia đình.

-Từ 11 giờ – 21 giờ tối : Lễ nghi Tôn giáo -Viếng thăm

Thứ Bẩy, ngày 12/03/2016:
-Từ 09 giờ : Lễ nghi Tôn giáo – Viếng thăm
-Từ 10:00 giờ – 12:00 giờ trưa : Cộng đồng, các Tổ chức và Thân hữu tiễn biệt GS Nguyễn Ngọc Bích.

-Từ 12:00 giờ đến 14:00 giờ : Viếng thăm
-14 giờ: Lễ di Quan và Mai Táng.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

-Bà Quả Phụ NGUYỄN NGỌC BÍCH
-Dưỡng nam Trịnh Thông và các con và cháu.

-Dưỡng nữ Trịnh Lệ Trinh, chồng và các con.

-Con đỡ đầu Natanie Đào Wallace và con

-Bà Nguyễn Thị Phấn, các con và các cháu, chắt.

-Bà Quả Phụ Nguyễn Ngọc Chác, nhũ danh Đỗ Thị Sơn, các con và các cháu, chắt.

-Ông Bà Nguyễn Ngọc Linh, các con và các cháu, chắt.

-Bà Phạm Thị Thu, các con và các cháu, chắt.

-Ông Bà Nguyễn Ngọc Nhạ các con và các cháu.

-Ông Bà Nguyễn Ngọc Phách, các con và các cháu.
-Bà Nguyễn Thị Ngân, chồng, Dr. John Schankhaus và con.

-Ông Bà Nguyễn Ngọc Hồ, các con và các cháu
-Chị vợ Bà Qủa phụ Nguyễn Văn Ninh (Đào Thị Giậu), các con và các cháu
Anh vợ Ông Bà Đào Đức Minh, các con và cháu.

-Các con và các cháu, chắt của ÔB Trần Lê Tấn đã mãn phần.

Cáo Phó này thay thế thiệp báo Tang. Xin miễn phúng điếu.