Cáo phó của gia đình nhạc sĩ Anh Bằng

Cáo phó của gia đình nhạc sĩ Anh Bằng

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

Chồng, Em, Anh, Cha, Ông của chúng tôi:

Ông Giuse Trần An Bường ( Nhạc Sĩ Anh Bằng)

Sinh ngày 5/5/1926, tại Nga Sơn Thanh Hoá

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 8:55 tối Thứ Năm ngày 12/11/2015 (nhằm ngày 1 tháng 10 năm Ất Mùi) tại tư gia, thành phố Orange Hill, California

Hưởng thọ 90 tuổi

Linh cửu được quàn tại: Westminster Memorial Park (Lakeside Chapel)

14801 Beach Blvd Westminster, CA 92683

Chương trình tang lễ:

Thứ Năm 19/11/2015

9:00- 9:45 AM: lễ phát tang tại nhà thờ t. Barbara

Chương trình thăm viếng tại Westminster Memorial Park:

Thứ Năm 19/11/2015:

10:00 – 10:30 AM: nghi thức làm phép xác

10:30 Am- 8:00 PM: thăm viếng và cầu nguyện

Thứ Sáu 20/11/2015

10:00 Am- 8:00PM: thăm viếng và cầu nguyện

Thứ Bảy 21/11/2015:

1:00PM: thánh lễ an táng tại nhà thờ St.Barbara ( 730 S Euclid st. Santa Ana CA 92704)

Sau thánh lễ linh cửu được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành ( 8301 Talbert Ave. Huntington Beach CA 92646)

Tang gia đồng kính báo

Vợ: bà quả phụ Trần Thị Khiết

Chị: bà quả phụ Trần Tấn Mùi và con, cháu, chắt

Em: Ông Bà Trần Văn Luật và con cháu

Trưởng Nam Trần An Thanh, vợ Nguyễn thị Cẩm Linh và các con: Trần An Peter (cháu đích tôn), Trần Brittany, Trần Carolyn

Thứ nữ Trần Thy Vân và các con Trần David, Jonny Bạch, James Bạch

Con dâu: bà quả phụ Trần Ngọc Sơn nhũ danh Ngô thị Thuỳ Mỹ và con Trần Tuấn Kiệt

Cáo phó này thay thế thiệp tang (xin miễn phúng điếu)

Điện thoại liên lạc: Asia: 714 636 6594, SBTN: 714 636 1121, Trúc Hồ: 714 713 4825

Xin kính Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Sơ, Quí tu sĩ nam nữ, quí hội đoàn và thân bằng quyến thuộc hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Trần An Bường sớm hưởng Nhan Thánh Chúa