Cáo bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Cáo bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Và hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Châu

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang, Tu Viện Viên Quang, Tu Viện Thanh Quang

đã thu thần thị tịch tại phương trượng Tổ Đình Từ Quang, Canada

vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Năm ngày 20 tháng 08 năm 2015

(nhằm ngày 07 tháng 07 năm Ất Mùi).

Trụ thế: 95 năm

Hạ lạp: 74 hạ

Lễ nhập kim quan được chính thức cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 ( nhằm ngày 09 tháng 07 năm Ất Mùi ), kim quan được tôn trí tại Tổ Đình Từ Quang, số 2176 Rue Ontario Est , Montreal QC Canada, H2K1V6,Tel: 514-525-8122. Phi trường Montreal/Pierre Trudeau ( YUL).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 10 tháng 07 năm Ất Mùi )

Lễ truy niệm được cử hành lúc 08 giờ sáng Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 13 tháng 07 năm Ất Mùi )

Lễ Trà tỳ được cử hành tại Crematorium Le Repo St.Francois D’Assise , 6893 Sherbrookes Montréal vào lúc 10:30 giờ sáng cùng ngày.

T/M Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Và Hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến

Phó Thượng Thủ

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành

+++

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU

THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 ( 09 .07 . Ất Mùi)

10:00: Lễ nhập kim quan- thụ tang

10:30: Truy tiến Giác Linh

12:00 Ngọ trai

14:00 Lễ viếng (nội bộ Giáo Hội)

16:00 Tụng kinh

19:00 Dược thực

20:00 Tụng kinh

22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015 ( 10.07. Ất Mùi )

06:00 Công Phu khuya

08:00 Tiểu thực

09:00 Lễ viếng chính thức

10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh

12:00 Ngọ trai

14:00 Lễ viếng

16:00 Tụng kinh, niệm Phật

19:00 Dược thực

20:00 Tụng kinh

22:00 Chỉ tịnh

Thứ Hai ngày 24 tháng 08 năm 2015 ( 11.07. Ất Mùi )

06:00 Công Phu khuya

08:00 Tiểu thực

09:00 Lễ viếng chính thức

10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh

12:00 Ngọ trai

14:00 Lễ viếng

16:00 Tụng kinh, niệm Phật

19:00 Dược thực

20:00 Tụng kinh

22:00 Chỉ tịnh

Thứ Ba ngày 25 tháng 08 năm 2015 ( 12.07. Ất Mùi )

06:00 Công Phu khuya

08:00 Tiểu thực

09:00 Lễ viếng chính thức

10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh

12:00 Ngọ trai

14:00 Lễ viếng

16:00 Tụng kinh, niệm Phật

19:00 Dược thực

20:00 Tụng kinh

22:00 Chỉ tịnh

Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015 ( 13.07. Ất Mùi )

06:00 Công Phu khuya

07:00 Tiểu thực

08:00 Lễ Truy Niệm (chương trình riêng)

12:00 Lễ An vị Giác Linh

12:30 Tiểu thực

14:00 Hoàn mãn