18/02/2014 | 0

CANTOR: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CỦA HOA KỲ SUY YẾU

CANTOR: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CỦA HOA KỲ SUY YẾU

Lexington, Virginia. (CBS)
Trong một bài diễn văn đọc tại Viện Quân Sự Virginia, Dân Biểu Eric Cantor nói vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ đang suy yếu và các đồng minh đang mất lòng tin vào Hoa Kỳ. Ông Cantor nói với các học viên tại trường Lexington rằng, Hoa Kỳ vẫn duy trì sức mạnh quân sự và khả năng sử dụng lực lượng một cách đáng tin cậy. Ông Cantor đưa ra một danh sách dài những mối đe dọa tiềm tàng, và những gì mà ông gọi là sự thất bại của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hiện nay, bao gồm chương trình nguyên tử của Iran, cuộc nội chiến tại Syria và sự xuất hiện trở lại của Nga như là một cường quốc thế giới. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Cantor nhắc tới một bản phúc trình gần đây về Bắc Hàn và biện hộ cho việc cắt giảm ngân sách quốc phòng trong nước.
Hang Nguyen