19/04/2014 | 0

Cảnh sát trưởng bị sa thải vì đồng tính công khai

Cảnh sát trưởng bị sa thải vì đồng tính công khai

Myrtle Beach, South Carolina. (CBS) – Cách đây 3 ngày, Thị trưởng Thị trấn Latta, tiểu bang South Carolina, sa thải cảnh sát trưởng của thị trấn. Ủy viên Jared Taylor cho biết thị trưởng sa thải cảnh sát trưởng Crystal Moore vì 7 điều khiển trách.
Crystal Moore là nữ cảnh sát trưởng đầu tiên của Latta, gom góp đồ đạc và rời khỏi văn phòng vào chiều thứ Ba. Sau khi thông tin bà Moore bị sa thải lan khắp thị trấn, những người ủng hộ bà tổ chức biểu tình trước Tòa Thị chính Latta.
Họ muốn biết nguyên nhân tại sao cảnh sát trưởng đáng kính bị sa thải. Họ nói bà Moore làm cảnh sát trưởng hơn 20 năm, là nhân viên kỳ cựu và là trụ cột vững chắc của thị trấn.
Ủy viên Hội đồng Thị trấn nói vị thị trưởng không theo đúng trình tự thủ tục khi sa thải cảnh sát trưởng. Họ nói thị trấn có luật lệ nhưng thị trưởng không hành động theo luật lệ.
Các Ủy viên cho rằng 7 điều khiển trách chỉ là cái cớ mà thực sự Thị trưởng Earl Bullard luôn tỏ ra chống đối khi bà Moore công khai đồng tính. Nếu ông Bullard làm thị trưởng trước đó, ông sẽ không bao giờ chọn bà Moore làm cảnh sát trưởng.
Một Ủy viên gọi điện thoại hỏi nguyên nhân và nhận được câu trả lời từ thị trưởng rằng ông thà có một cảnh sát trưởng nghiện rượu hơn một cảnh sát trưởng đồng tính. (B. Nga)