15/10/2013 | 0

CẢNH SÁT TÀI CHÁNH Ý BẮT ĐƯỢC MỘT CHIẾC TÀU MẸ CHỞ NGƯỜI DI DÂN

CẢNH SÁT TÀI CHÁNH Ý BẮT ĐƯỢC MỘT CHIẾC TÀU MẸ CHỞ NGƯỜI DI DÂN

Tin Tổng hợp – Lực lượng cảnh sát tài chánh và quan thuế Ý đã bắt được một chiếc tàu mẹ chở người di dân trong lúc Ý đang huy động trực thăng, tàu chiến, phi cơ không người lái để tuần phòng lãnh hải nhằm sẵn sàng cứu ngưới di dân sau 2 vụ chìm thuyền trong vòng thời gian một tuần làm hàng trăm người chết. Chiếc tàu mẹ đã bị chận trong vùng biển quốc tế, cách Capo Spartivento khoảng 250 dặm. Hàng trăm người di dân ngồi trên sàn chiếc tàu bị bắt. Bọn buôn lậu người đã dùng những chiếc tàu lớn để chở người di dân vượt Địa Trung Hải và chỉ đưa người di dân xuống các chiếc thuyền nhỏ khi đã tới gần bờ biển Ý. Chiếc tàu được biết là đã rời một điạ điểm trên bờ biển Ai Cập. Thủy thủ đoàn 17 người bị bắt đều là người Ai Cập.