Cảnh sát Houston họp báo với chủ thương Việt Nam về đối phó bạo loạn

Vào ngày 4 tháng 06, sở cảnh sát thành phố Houston đã có cuộc họp báo với đại diện cộng đồng người Việt, ông dân biểu tiểu bang Hubert Võ và các chủ nhân kinh doanh người việt về tình hình bạo loạn hiện nay từ những cuộc biểu tình khắp nơi. Nhất là trong tuần này có thể sẽ có một cuộc biểu tình xảy ra gần khu vực buôn bán của cộng đồng người Việt. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây: