Cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực đàn áp người biểu tình

Hơn 150 ngày từ khi cuộc biểu tình lần thứ 2 trong năm đã diễn ra tại Hong Kong và vẫn còn tiếp tục leo thang. Trong một xã hội khi luật pháp hiện hành không nhầm mục đích phục vụ cho lợi ích, tạo bình đẳng và công bằng cho người dân thì việc bất tuân dân sự là điều cần thiết để lên tiếng nói của chính mình. Các bạn trẻ Hong Kong nói gì về cuộc biểu tình này, xin quý vị cùng theo dõi chia sẻ của cô Donna Yung trong phần phỏng vấn sau đây.