17/04/2015 | 0

Cảnh sát California đi tuần với camera đeo trên người

Cảnh sát California đi tuần với camera đeo trên người

Oakland, California. (Reuters) – Phóng viên Reuters đi tuần với cảnh sát Oakland, nhận thấy tất cả đều đeo camera giám sát trên người, giữa bối cảnh biểu tình liên tục diễn ra khắp nước để phản đối sự tàn bạo của cảnh sát.

Camera đeo trên người được hàng ngàn cảnh sát sử dụng, được xem là công cụ tăng tính minh bạch, đặc biệt khi giải quyết sự khác biệt giữa ý kiến của một cảnh sát với ý kiến của một công dân về hành động bạo lực. Tuy nhiên, camera đeo trên người là một công cụ tương đối mới đối với các sở cảnh sát. Báo cáo của Bộ Tư Pháp phát hành vào đầu năm nay cho thấy trong số 63 sở cảnh sát có sử dụng camera đeo trên người, có khoảng một phần ba sở cảnh sát không có chính sách bằng văn bản cho việc sử dụng.

Sở cảnh sát Oakland bắt đầu cung cấp camera đeo trên người từ năm 2010. Cảnh sát Huy Nguyen là một trong những cảnh sát đầu tiên sử dụng camera đeo trên người vào năm đó. Ông nói có thói quen đeo camera, thường cảm thấy không thoải mái mỗi khi đi tuần mà quên đeo camera. Ông luôn kiểm tra xem camera có ở trên ngực không. Khuynh hướng ngày nay là công dân thường than phiền mỗi khi bị chặn xe, do đó, hình ảnh được ghi trong camera là sự nhắc nhở cũng như bằng chứng để ông cố không làm điều gì sai trái với công dân.

Ông Nguyen nói mọi người đánh giá cao việc sử dụng và tầm quan trọng của việc đeo camera trên người. (Mai Đức)