08/11/2019 | 23

Cảnh sát Anh công bố đầy đủ tên tuổi của 39 nạn nhân trong vụ di dân lậu chết ở Anh

Cảnh sát Anh công bố đầy đủ tên tuổi của 39 nạn nhân trong vụ di dân lậu chết ở Anh

Ảnh: Reuters

Tin trên Reuters ngày 8 tháng 11, cảnh sát Anh đã công bố tên tuổi của 39 nạn nhân chết trong container xe tải vào Anh. Sau đây là danh sách

Những nạn nhân đến từ Hà Tĩnh:

Pham Thi Tra My, 26; Nguyen Dinh Luong, 20; Nguyen Huy Phong, 35; Vo Nhan Du, 19; Tran Manh Hung, 37; Tran Khanh Tho, 18; Vo Van Linh, 25; Nguyen Van Nhan, 33; Bui Phan Thang, 37 và Nguyen Huy Hung, 15.

Từ Nghệ An:

Tran Thi Tho, 21; Bui Thi Nhung, 19; Vo Ngoc Nam, 28; Nguyen Dinh Tu, 26; Le Van Ha, 30; Tran Thi Ngoc, 19; Nguyen Van Hung, 33; Hoang Van Tiep, 18; Cao Tien Dung, 37; Cao Huy Thanh, 33; Tran Thi Mai Nhung, 18; Nguyen Minh Quang, 20, Pham Thi Ngoc Oanh, 28; Hoang Van Hoi, 24; Nguyen Tho Tuan, 25; Dang Huu Tuyen, 22; Nguyen Trong Thai, 26; Nguyen Van Hiep, 24; Nguyen Thi Van, 35; Tran Hai Loc, 35.

Từ những thành phố khác:

Le Trong Thanh, 44,  Diễn Châu; Duong Minh Tuan, 27,  Quảng Bình; Nguyen Ngoc Ha, 32, Quảng Bình; Nguyen Tien Dung, 33, Quảng Bình; Phan Thi Thanh, 41, Hải Phòng; Nguyen Ba Vu Hung, 34, Thừa Thiên Huế; Dinh Thai Quyen, 18, from Hải Phòng; Tran Ngoc Hieu, 17, Hải Dương; Dinh Dinh Binh 15, from Hải Phòng. (BBT)