01/05/2018 | 1

Canada muốn Hoa Kỳ hợp tác trong việc trả di dân bất hợp pháp về lại Hoa Kỳ

Canada muốn Hoa Kỳ hợp tác trong việc trả di dân bất hợp pháp về lại Hoa Kỳ

Toronto, Canada. (Reuters) – Theo một viên chức Canada biết rõ về cuộc thảo luận, Canada muốn thay đổi một thỏa thuận song phương, để họ có thể trả hàng ngàn di dân bất hợp pháp (vượt qua biên giới Hoa Kỳ và Canada) nhưng phía Hoa Kỳ không hợp tác.

Theo Thỏa Thuận Quốc Gia Thứ Ba An Toàn, STCA, người xin tị nạn vượt qua biên giới Canada và Hoa Kỳ hoặc bị trả về, hoặc được yêu cầu nộp đơn xin tị nạn tại quốc gia đầu tiên họ đến. Canada muốn thỏa thuận được viết lại để áp dụng cho toàn bộ biên giới.

Trong vòng 15 tháng qua, hơn 26,000 di dân vượt qua biên giới Canada và Hoa Kỳ bất hợp pháp để nộp đơn xin tị nạn. Họ đi trên những con mương và đi trên những con đường trống trải dọc theo biên giới không được bảo vệ dài nhất thế giới. Nhiều người nói với Reuters rằng họ có thể ở lại Hoa Kỳ, nếu như Tổng Thống Trump không đưa ra chính sách và luận điệu về di trú.

Viên chức Canada lần đầu tiên thảo luận về việc thay đổi thỏa thuận với viên chức Bộ Nội An vào tháng 9 năm ngoái, ngay sau khi hơn 5,700 di dân rời khỏi Hoa Kỳ để vào Canada. Từ đó tới nay, phía Canada đề cập tới vấn đề này “ít nhất hàng chục lần”, nhưng phía Hoa Kỳ vẫn phớt lờ. Một phát ngôn viên của Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét đề nghị của Canada và chưa đưa ra quyết định nào.

Viên chức Canada so sánh tình thế hiện nay của họ với đoàn di dân Trung Mỹ vượt qua Mexico để vào nước Mỹ, vì vậy họ cần có sự hợp tác của Hoa Kỳ. (Mai Đức)