Cần hiểu đúng về “FDA Approval” cho Plaquenil trong việc chữa trị COVID-19

Trong những ngày vừa qua có nhiều thông tin cho rằng có thể dùng Plaquenil cho chữa trị Covid-19; sự việc này như thế nào, phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây: