21/07/2015 | 3

Cần cứu bộ đồ không gian của Armstrong

Cần cứu bộ đồ không gian của Armstrong

Dulles, Virginia. (CBS) — Viện Bảo Tàng Hàng Không Và Không Gian Quốc Gia ở Washington, D.C. đang phát động một chiến dịch gây quỹ đám đông để bảo tồn bộ quần áo không gian mà phi hành gia Neil Armstrong đã từng mặc khi lên Mặt Trăng.

Chiến dịch bắt đầu hôm Thứ Hai ngày 20 tháng 7, đánh dấu 46 năm kể từ khi ông Armstrong đi bộ trên Mặt Trăng vào năm 1969. Những nhà bảo tồn cho biết các bộ đồ không gian được chế tạo cho việc sử dụng ngắn hạng với những chất liệu sẽ bị phân hủy theo thời gian. Viện Bảo Tàng Hàng Không Và Không Gian Quốc Gia nhắm gây quỹ 500,000 Mỹ kim trên trang mạng Kickstarter để bảo tồn bộ đồ không gian, bằng cách xây một chiếc tủ trưng bày có kiểm soát khí hậu và số hóa bộ đồ này với kỹ thuật chụp hình 3 chiều.

Viện Smithsonian đã liên minh với trang mạng Kickstarter cho một loạt dự án gây quỹ đám đông, mà bộ đồ không gian của phi hành gia Neil Armstrong là dự án đầu tiên. Được biết bộ đồ không gian của ông Armstrong đang bị hư hại dần và đã không được trưng bày trước công chúng từ năm 2006. Viện bảo tàng có kế hoạch trưng bày bộ đồ này trong dịp kỷ niệm 50 năm cuộc đi bộ trên Mặt Trăng của ông Armstrong vào năm 2019. Sau đó, bộ đồ sẽ trở thành vật trưng bày chính trong một nhà bảo tàng mang tên Destination Moon khai trương vào năm 2020. (Huy Lam)