20/09/2015 | 0

Cán bộ xã vòi tiền người dân khi làm khai sinh cho con

Cán bộ xã vòi tiền người dân khi làm khai sinh cho con

Tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương cho biết: “Tôi có người chị gái năm nay sinh con thứ tư (bốn). Chị gái có nhờ bố chồng lên xã làm giấy khai sinh cho cháu. Nhưng khi vừa tới thì cán bộ hộ khẩu yêu cầu bác trai nạp 2 triệu đồng mới chịu làm giấy khai sinh cho cháu. Tuy nhiên, bác trai đã không nạp mà bỏ ra về vì không có tiền. Sau đó, cán bộ hộ khẩu xã đã chạy theo ra ngoài nói với bác trai là nạp 1 triệu cũng được. Nhưng bác trai vẫn không có tiền để nạp nên cán bộ hổ khẩu không chịu làm khai sinh cho cháu.”

Được biết, đây là hiện trạng phổ biến xảy ra trên địa bàn xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An khi người dân sinh con thứ 3 trở lên muốn làm khai sinh cho con trẻ.

Anh Phan Văn Mỹ, người dân xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết: “Gia đình tôi lần này sinh con thứ 5. Khi lên làm khai sinh cho cháu thì công an hộ khẩu yêu cầu nạp phạt 3 triệu mới chịu làm. Tôi thực sự thấy vô lý khi nhà nước không cấm việc sinh con thứ 3 trở lên, nhưng khi làm khai sinh cho con trẻ thì cán bộ địa phương xã cứ yêu cầu nộp phạt.”

Theo nghị định 114/2006/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2006 thì: “đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử phạt theo quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử phạt theo quy định của của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.” Và tiếp theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ 31/12/2013) thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP thì không đề cập gì đến việc xử phạt việc sinh con thứ ba nữa.

Theo nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 27/12/2005, thì mọi người có quyền có hộ tịch, đăng ký khai sinh lần đầu không mất phí. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ phải đi khai sinh cho con. Chuyện cán bộ vòi tiền của dân là hoàn toàn phạm pháp.

Ân Thiên / SBTN