11/03/2015 | 0

Cán bộ khu kỹ nghệ cao Hòa Lạc lạm dụng việc tổ chức đi công tác ngoại quốc

Cán bộ khu kỹ nghệ cao Hòa Lạc lạm dụng việc tổ chức đi công tác ngoại quốc

Theo cơ quan thanh tra, có tới 32 phái đoàn đi ngoại quốc không phúc trình kết quả chuyến đi, 20 phái đoàn đi không có kế hoạch được duyệt, và quyết định cho 21 người đi ngoại quốc không đúng thành phần. Tổng số tiền vi phạm trên 4.66 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, ban quản trị Khu kỹ nghệ cao Hòa Lạc chưa ban hành quy chế nghiên cứu khoa học, chưa thành lập hội đồng, chưa xác định nhiệm vụ khoa học, chưa xây dựng kế hoạch trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Cơ quan thanh tra cho rằng, Công ty phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc FPT và Công ty Vinaconex-doanh nghiệp phát triển hạ tầng- chưa thực hiện các kế hoạch theo quy định, đặc biệt là chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng, chưa làm hạ tầng kỹ thuật như san nền, làm đường, điện nước. Những công trình hạ tầng kỹ thuật chưa xây dựng trước khi cho thuê lại đất, gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Sau 15 năm, diện tích đất giao cho các nhà đầu tư thuê để mở cơ sở kinh doanh chỉ có 10.5% diện tích. Trong 74 dự án được cấp phép hoạt động, thì có 6 dự án bị thu hồi giấy phép và 25 dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với quy định.

Khu Kỹ nghệ cao Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam ký năm 1998, với tham vọng thành lập một thành phố khoa học quốc gia, giúp đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế cả nước. Ban Quản trị Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đầu năm 2014, Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có tổng số diện tích là 1,586 mẫu tây ở khu vực các xã thuộc thành phố Hà Nội gồm Phú Cát, Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hoà, Bình Yên, Đồng Trúc. Xây dựng Khu kỹ nghệ cao Hòa Lạc được gọi là chiến lược phát triển khoa học, kỹ nghệ quốc gia của Cộng sản Việt Nam. Nhưng tình trạng khu kỹ nghệ Hòa Lạc cho thấy mọi công trình, kế hoạch quốc doanh của Cộng sản Việt Nam dù có mục đích tốt đẹp, cũng là nơi đục khoét ngân sách, tiền thuế của dân.

Hồng Tú / SBTN