22/01/2016 | 0

Cambodia thay đổi chính sách đối với đồng bào Thượng Việt Nam tị nạn cộng sản

Cambodia thay đổi chính sách đối với đồng bào Thượng Việt Nam tị nạn cộng sản

Theo một số nhà vận động nhân quyền, chính phủ Cambodia rõ ràng đã thay đổi cách nhìn nhận về nhóm đồng bào Thượng tìm kiếm con đường tị nạn khi cố chạy trốn khỏi Việt Nam.

Các nhà vận động nhân quyền cho rằng dấu hiệu cho thấy Phnom Penh đã bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình đối với người tị nạn một cách nghiêm chỉnh. Sam Sam Ath- chuyên viên của Liên đoàn Bảo vệ và Quảng bá Nhân quyền Cambodia (LICADHO)- cho rằng thay vì trục xuất đồng bào Thượng tị nạn cộng sản trở về Việt Nam, thì chính phủ Cambodia đã bắt đầu lắng nghe nguyện vọng của họ.

Hiện nay có 13 người Thượng từ Việt Nam được Cambodia công nhận là người tị nạn và có thể đưa họ sớm đến Philippines. Theo Sam Sam Ath, Cambodia đang thực hiện tốt vai trò của một thành viên ký kết Công ước Quốc tế về Người tị nạn.

Một cuộc họp đã diễn ra vào ngày hôm kia giữa ông Sar Kheng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cambodia và ông James Lynch, đại diện của Cao Uỷ người tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR). 13 đồng bào Thượng đã được chọn trong khoảng 200 người vượt biên giới Cambodia hồi năm 2014, vì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngược đãi. Vẫn chưa có con số chính xác về số đồng bào Thượng tị nạn đã bị trả về Việt Nam, vì không đủ hồ sơ để chứng minh là người tị nạn.

Song Châu / SBTN