Cambodia tháo dỡ những ngôi nhà nổi bất chấp phản đối của người dân

Những người Việt sinh sống trên những căn nhà trên sông Tonle Sap tại Cam Bốt đã được lệnh phải dẹp bỏ nhà và dọn đi nơi khác. Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây: