21/01/2014 | 1

Cambodia: Gửi Thư Khối Tây Phương, 11 Người Bi Bắt

Cambodia: Gửi Thư Khối Tây Phương, 11 Người Bi Bắt

Phnom Penh, Cambodia. (Reuters)
Cảnh sát Cambodia đã bắt giữ 11 người biểu tình, hầu hết là phụ nữ trong lúc họ đi từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tới tòa đại sứ Pháp để trao thỉnh nguyện thư yêu cầu can thiệp để chính phủ Cambodia trả tự do cho 23 người đã bị bắt trong lúc cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân ngành may mặc trong đầu tháng này.
Chính phủ Cambodia đã cấm biểu tình, mọi cuộc tập trung trên 10 người phải có giấy phép của cảnh sát.Bạo động, bắt bớ đã diễn ra ở Phnom Penh từ ngày 6 tháng Giêng.
Cảnh sát đã bắn chết ít nhất 4 người biểu tình, bắt giữ hàng chục công nhân may mặc đình công và biểu tình đòi tăng lương.
Công nhân đòi tăng lương và người biểu tình chống chính phủ do đảng Cứu Quốc lãnh đạo đã trở thành một phong trào liên kết lỏng lẻo.
Đảng Cứu Quốc đòi tổ chức lại bầu cử vì cho rằng họ đã bị gian lận trong cuộc bầu cử tháng 7.
Các cuộc đình công và biểu tình đang thách thức 28 năm cầm quyền của Thủ Tướng Hun Sen.

Huệ Võ