Cấm thì cấm, người dân vẫn cứ hát

Những ca khúc của miền Nam tự do là những giai điệu gợi lên tình cảm nhân văn và quý giá mà người nhạc sĩ đã thể hiện được trong hoàn cảnh chiến tranh. Trong khi bộ mặt văn hóa hiện nay rơi vào thảm trạng tệ hại, cần bỏ công sức để chấn chỉnh và phát huy những giá trị tốt đẹp của miền Nam thuở nào, thì Hà Nội lại lụi hụi ngồi lọc xem còn bao nhiêu bài cần gom để dán bùa niêm phong.