Cảm ơn những tình nguyện viên thầm lặng

Trong chương trình Tri ân quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do Phòng Công lý và Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức, có sự góp sức của những tình nguyện viên thầm lặng. Những tình nguyện viên này có tôn giáo và xuất thân khác nhau. Có người là cựu quân nhân, có người là con em từ trường Quốc gia nghĩa tử của Bộ cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Những bác sĩ, y tá trong chương trình cũng là tình nguyện viên. Trong những chương trình tầm soát sức khỏe, các tình nguyện viên này đảm nhận việc chăm sóc từ 100 đến 120 quý ông thương phế binh các tỉnh từ miền Trung đến Cà Mau đã nhận lời mời đến Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, quận 3…