Cám Ơn Anh kỳ 10 – hậu duệ VNCH không quên trách nhiệm với thế hệ cha anh

Ngày 31/07 vừa qua, đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 10 đã được tổ chức rất thành công tại miền Nam California. Tất cả là nhờ vào sự nhiệt tình đóng góp, sự thiện nguyện của ban tổ chức và rất nhiều đồng hương, đặc biệt các bạn trẻ.Trong lời phát biểu của mình tại đại nhạc hội, nhạc sĩ Trúc Hồ nói: “Là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải có bổn phận với cha anh chúng ta để làm sao bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước và giúp những người Việt ở cả ba miền thoát ách độc tài cộng sản.”