Cảm nghĩ của người tham dự Đại Hội Thánh Mẫu Missouri

Ðại Hội Thánh Mẫu Thứ 39 tại Missouri sẽ diễn ra vào ngày Thứ Năm 4 tháng 8 đến ngày Chúa Nhật 7 tháng 8, 2016 với chủ đề “Lòng Thương Xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Người” để cùng hiệp thông cầu nguyện và hướng về Năm Thánh 2016 do Ðức Giáo Hoàng Phanxicô phát động trên toàn thế giới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe cảm nghĩ của những người tham dự Đại Hội Thánh Mẫu trong phóng sự sau đây.