Cảm nghĩ của khán giả Úc Châu về DVD Những Đứa Con Vong Quốc

DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” đã được phát hành đúng 1 tuần và đã đến tay của khán giả Úc Châu. Xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của khán giả Úc Châu về DVD này trong phóng sự sau đây.