Cảm nghĩ của đồng hương khi xem LIVE chương trình gây quỹ Thương Về Miền Trung

Chương trình gây quỹ Thương Về Miền Trung trên SBTN đã được người Việt trong quốc nội và các nơi trên thế giới hưởng ứng và theo dõi. Tổng số tiếng quên góp đuoc hiện nay là 258.800 Mỹ kim và còn rất nhiều người gởi về nhưng chưa tổng kết hết. Đặc biệt, Linh Mục Giuse Đinh Toàn Victor – Cha Chánh xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Là Vang Fresno đã 2 lần kêu gọi đóng góp trong thánh lễ Thứ bẩy và Chủ Nhật để gởi về SBTN đóng góp vào quỹ Thương Về Miền Trung. Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của đồng hương tại Fresno trong phóng sự sau đây.