10/11/2016 | 0

Cam kết của ông Trump nhằm thu hồi luật y tế có thể mang theo rủi ro

Cam kết của ông Trump nhằm thu hồi luật y tế có thể mang theo rủi ro

Washington, D.C. (Reuters) — Một trong những mục tiêu hàng đầu trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống của ông Donald Trump là thu hồi Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng năm 2010.

Tuy nhiên, việc thu hồi đạo luật thường được gọi là Obamacare này có thể tạo ra nhiều vấn đề cho các bệnh viện, hãng bảo hiểm và hãng dược vốn đã phải thay đổi cách thức hoạt động của họ theo đạo luật.

Việc thu hồi Obamacare cũng ảnh hưởng tới những người tiêu dùng đang được hưởng sự chăm sóc y tế theo đạo luật này. Cho đến nay, ông Trump chưa đưa ra kế hoạch nào nhằm thay thế Obamacare.

Các chính khách Cộng Hòa bao gồm Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan đã đưa ra những giải pháp thay thế của chính mình. Tuy nhiên, nhìn chung các nhà lập pháp Cộng Hòa vẫn chưa có một chiến lược rõ rệt để đảo ngược Obamacare.

Một mặt, ông Trump đang có một con đường hứa hẹn để thu hồi đạo luật, nhờ phe Cộng Hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội trong cuộc bầu cử vừa qua. Mặt khác, ông có thể sẽ khiến cho hàng triệu cử tri bị mất bảo hiểm hoặc mất Medicaid nếu các điều khoản chính của Obamacare không còn nữa.

Đặc biệt, nỗ lực thu hồi của ông Trump có thể gặp chống đối từ những chính khách Cộng Hòa tại những tiểu bang đã mở rộng Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế liên bang kết hợp với tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp.

Các bệnh viện đặc biệt lo ngại về những gánh nặng tài chính mới, bởi vì số bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ gia tăng sau khi Obamacare bị thu hồi. (Huy Lam)