Cấm dạy ngoài sách giáo khoa vì e sợ sự thật?

Nhiều thầy cô giáo nói nếu sắp tới đây họ giảng bài rằng ông tổng thống Mỹ đã đăng đàn ở Đà Nẵng, và kêu gọi người Việt đừng lệ thuộc ông hàng xóm nữa, vì ngày xưa Hai Bà Trưng đã dám đánh giặc Tàu, thì nay con cháu sao lại cúi đầu với giặc phương Bắc? Liệu bộ giáo dục có xử phạt các thầy cô này vì dám dạy ngoài sách giáo khoa?