30/03/2014 | 2

Cầm Ca

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG ngày hôm nay nói về đề tài Cầm Ca. Giải thích rõ thêm về việc chơi nhạc và ca hát của người Việt Nam xưa và nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức!