19/07/2014 | 0

Cầm Ca (P3)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG ngày hôm nay sẽ tiếp tục nói về đề tài Cầm Ca để rõ thêm về việc chơi nhạc và ca hát của người Việt Nam xưa và nay (P3). Kính mời quý vị cùng thưởng thức!