16/11/2015 | 0

Caltrans giật sập móng cầu Bay Bridge cũ

Caltrans giật sập móng cầu Bay Bridge cũ

San Francisco, California. (CBS) — Cơ quan Caltrans phá hủy móng cầu lớn nhất còn lại của nhánh hướng đông cầu Bay Bridge cũ vào sáng Thứ Bảy vừa qua, sử dụng gần 600 khối chất nổ trong vòng 6 giây.

Cuộc phá hủy dưới nước diễn ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ở Vịnh San Francisco. Các chuyên viên kỹ thuật đã thành lập một hệ thống được gọi là bức mành bong bóng, để giảm thiểu khoảng 80% tác động của vụ nổ trong vùng nước chung quanh. Các kỹ sư sẽ thu thập dữ liệu trong khu vực chung quanh vụ nổ móng cầu để xác định tác động của vụ nổ lên môi trường và các sinh vật biển gần đó. Theo ông Brian Maroney, một trưởng kỹ sư cầu của Caltrans, thì thông tin này sẽ được sử dụng để chọn lựa phương thức tốt nhất nhằm phá hủy những móng cầu còn lại.

Ông Maroney nói trong một thông cáo rằng, cuộc thu thập mọi loại thông tin về tác động của vụ nổ lên môi trường và cá ở chung quanh sẽ được xúc tiến trong những tuần tới. Caltrans có thể sẽ xin chính quyền chấp thuận để giật sập một số hoặc tất cả 21 móng cầu còn lại của nhánh hướng đông cây cầu cũ. Theo các giới chức Caltrans, tháng 11 đã được chọn làm thời điểm thực hiện vụ nổ, bởi vì đó là lúc có tác động ít nhất lên cá và các loài hữu nhũ, bởi vì nhiều loài, chẳng hạn như cá hồi, cá trích và những con chim làm tổ không có mặt ở vùng này. (Huy Lam)