California Waste Solutions tặng quà cho đồng hương San Jose nhân Lễ Tạ Ơn

California Waste Solution tặng 1500 phần quà cho đồng hương nhân dịp lễ Tạ Ơn. Phóng viên Phương Thúy & Thái Phạm tường trình sau đây: