10/05/2016 | 1

California: Tiết kiệm nước trong toàn tiểu bang

California: Tiết kiệm nước trong toàn tiểu bang

San Francisco, California. (CBS) – Văn phòng của thống đốc Brown cho hay, hôm nay sẽ chuyển đến các nhà máy nước một quy định mới buộc toàn tiểu bang phải tiết kiệm nước.

Thời gian thực hiện quy định tiết kiệm nước có thể sẽ kéo dài để đáp ứng yêu cầu của tiểu bang. Quy định này đặt ra yêu cầu tiết kiệm cho tất cả mọi người, trở thành thường xuyên hiện nay, bao gồm việc không cho phép để nước chảy tràn lan ở vườn cỏ; chỉ được phép sử dụng một vòi tưới trong vườn; không được dùng nước để rửa sân đậu xe. Đó là 3 điều cần phải làm ưu tiên, nhưng người ta vẫn chưa biết chính xác liệu có bao nhiêu quy định thường xuyên phải thực hiện.

Một phúc trình cho thấy, khoảng 2 ngàn 3 trăm vụ lãng phí nước xảy ra từ tháng Giêng năm 2014 cho đến nay và phần lớn các vụ này xảy ra tại các khu dân cư. Như vậy là California sẽ áp dụng quy định mới theo kế hoạch được thống đốc Jerry Brown thông báo vào ngày hôm qua, để thực hiện lệnh tiết kiệm nước tại các khu vực đô thị từ cuối tháng Sáu qua. Quy định mới này sẽ được thông qua vào ngày 18 tháng Năm, cho phép tiến hành tại hơn 400 thành phố, công ty tư nhân nhằm mục đích cắt giảm mức tiêu thụ nước gần ¼ để đối phó với nạn hạn hán tồi tệ nhất tại tiểu bang California.

Các vùng như Santa Cruz, Hayward và San Francisco bị buộc phải giảm 8% mức tiêu thụ nước. Beverly Hills và Bakersfield giảm 36% trong khi hầu hết các vùng Vịnh phải giảm từ 16 đến 20%. (Song Châu)