04/09/2021 | 7

California tiến hành cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom

California tiến hành cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom

Các cử tri California có ít hơn hai tuần để quyết định xem Thống đốc Gavin Newsom có nên bị đuổi khỏi chức vụ và nếu có thì người nào trong số 46 ứng cử viên sẽ phù hợp hơn cho công việc này.

Cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành và tiến trình bầu cử bãi nhiệm này tương đối đơn giản. Lá phiếu chỉ có hai câu hỏi. Trong câu hỏi đầu tiên, cử tri có thể bỏ phiếu về việc liệu quý vị có muốn bãi nhiệm Thống đốc Newsom hay không. Câu hỏi thứ hai cung cấp sự lựa chọn giữa 46 người có thể tiếp nhận chức thống đốc. Vào ngày 30 tháng 8, Hội Truyền thông Da đen California và Dịch vụ Truyền thông Dân tộc đã tổ chức một cuộc họp báo để giải quyết bất kỳ sự nhầm lẫn nào về cách thức hoạt động của tiến trình bầu cử bãi nhiệm.

Với hy vọng làm cho mọi thứ thật rõ ràng, Giám đốc của Viện Pat Brown Institute for Public Affairs tại đại học Cal State Los Angeles, ông Raphe Sonenshein nhấn mạnh rằng một phiếu “không” cho việc bãi nhiệm sẽ là một phiếu ủng hộ ông Newsom, trong khi một phiếu “có” sẽ là để kết thúc thời gian làm thống đốc của ông.

Theo ước tính của các cuộc bỏ phiếu đang diễn ra, Sonenshein nói cử tri da trắng được đại diện quá cao và cử tri người Latinh lại quá thấp. Bộ trưởng Hành chánh California, bà Shirley Nash Weber cho hay, tiểu bang sẽ kiểm đếm số phiếu cho cuộc bầu thay thế thống đốc, ngay cả khi cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm bị đánh bại. Để được liệt danh trong lá phiếu, ứng cử viên thống đốc phải trả phí nộp đơn 3,500 Mỹ Kim hoặc thu thập 10,000 chữ ký từ một đảng chính trị.