10/02/2014 | 3

California: Thu Hồi 8.7 Triệu Lbs Thịt Bò

California: Thu Hồi 8.7 Triệu Lbs Thịt Bò

Tin Petaluma, California. (CBS)
Các viên chức liên bang cho biết một công ty ở miền bắc California đang thu hồi hơn 8.7 triệu pound thịt bò, vì là sản phẩm của bò bị bệnh hoặc không khỏe mạnh mà không có sự kiểm tra đầy đủ của liên bang.
Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm USDA cho biết số 8.7 triệu pound thịt bò là sản phẩm suốt của một năm qua của Rancho Feeding Corporation, và hiện nay đang dưới sự giám sát của USDA.
Theo cơ quan này, nếu không được kiểm tra đầy đủ, các sản phẩm bị thu hồi sẽ không bảo đảm cho người tiêu thụ.
Sản phẩm được chế biến từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013, đến ngày 7 tháng Giêng năm 2014, và được vận chuyển đến các trung tâm phân phối và cửa hàng bán lẻ ở California, Florida, Illinois và Texas. Sản phẩm bao gồm thịt, đuôi, gan, má, lòng và lưỡi bò.
Ngoài ra còn có xương bê. Tháng trước công ty thu hồi hơn 40 ngàn pound sản phẩm thịt được sản xuất trong ngày 8 tháng Giêng, cũng không trải qua cuộc kiểm tra đầy đủ.
Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm cho biết họ phát hiện ra vấn đề trên trong lúc thực hiện phần kiểm tra hàng năm.
Rancho Feeding Corporation không đưa ra bình luận nào về điều này. Dù chưa có báo cáo về việc phát bệnh sau khi ăn thịt bò, USDA vẫn ra lệnh thu hồi vì một số sản phẩm còn được đông lạnh và lưu trữ.

Mai Đức