28/09/2021 | 0

California thông qua dự luật cải thiện hệ thống bầu cử tiểu bang

California thông qua dự luật cải thiện hệ thống bầu cử tiểu bang

Vào thứ hai (ngày 27 tháng 9), California đã trở thành tiểu bang thứ tám và cho đến nay là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ thực hiện gửi phiếu bầu qua thư cho các cử tri đã ghi danh định kỳ. Dự luật yêu cầu phiếu bầu bằng thư phải được gửi thường xuyên cho mọi cử tri đã ghi danh kể từ bây giờ, đã được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật và là một phần trung tâm của các dự luật nhằm cải thiện hệ thống bầu cử tổng thể của tiểu bang.

Việc ban hành luật này ở một trong những tiểu bang thuộc đảng Dân chủ và đông dân nhất của quốc gia, trái ngược hẳn với làn sóng các quy định và giới hạn bỏ phiếu mới được các cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát ở Texas và các tiểu bang chiến trường Georgia, Florida và Arizona thông qua trong năm nay.

Các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ những hạn chế như vậy đã viện dẫn nhu cầu an ninh bầu cử chặt chẽ hơn để dập tắt cáo buộc gian lận cử tri mà cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mà không có bằng chứng sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Đặc biệt, ông Trump và những người khác trong đảng của ông đã  đưa ra một cách không chính xác rằng các lá phiếu gửi qua thư rất dễ bị giả mạo.

Các nhà lập pháp Dân chủ và một số nhà lập pháp Cộng hòa đã phản bác rằng những tuyên bố đó là không có cơ sở và việc tăng cường sự thuận tiện của cử tri thông qua các lá phiếu có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc tại các hòm thu phiếu “drop-box” sẽ mở rộng sự tham gia của cử tri.