27/08/2022 | 186

California Thêm Nhóm Người Mới Vào Danh Sách Đủ Điều Kiện Nhận Tiền Hoàn Thuế

California Thêm Nhóm Người Mới Vào Danh Sách Đủ Điều Kiện Nhận Tiền Hoàn Thuế

Tin từ LOS ANGELES, California – Hàng triệu người dân California đang háo hức chờ đợi khoản hoàn tiền thuế thuộc chương trình Middle Class Tax Refund – còn được các nhà lập pháp gọi là khoản thanh toán cứu trợ lạm phát.

Theo KTLA, đây không phải là lần đầu tiên tiểu bang gửi tiền cứu trợ trực tiếp cho người dân; vào năm 2021, chương trình Golden State Stimulus đã gửi ngân phiếu đến hàng triệu người dân California có thu nhập trung bình và thấp hơn để giúp đỡ họ trong đại dịch. Nhưng sự khác biệt giữa Golden State Stimulus và Middle Class Tax Refund là nhiều người sẽ đủ điều kiện để nhận khoản hoàn thuế hơn.

Một khác biệt lớn là có thêm nhóm người hoàn toàn dựa vào an sinh xã hội, khuyết tật hoặc các nguồn trợ giúp công cộng khác làm nguồn thu nhập của họ. Với Golden State Stimulus, những người có nguồn thu nhập duy nhất là trợ cấp công cộng không đủ điều kiện để nhận tiền, bởi vì tờ khai thuế của họ cho thấy Tổng Thu nhập Điều chỉnh của California (hoặc CA AGI) bằng con số zero.

Người dân California cần có thu nhập từ 1 mỹ kim đến 75,000 mỹ kim để đủ điều kiện cho Golden State Stimulus. Tuy nhiên, với Middle Class Tax Refund, ngay cả những người đã báo cáo Zero mỹ kim AGI trong tờ khai thuế cũng đủ điều kiện để nhận tiền. Các khoản thanh toán thay đổi từ 200 đến 1,050 mỹ kim, tùy thuộc vào thu nhập, tình trạng người nộp đơn, và số người phụ thuộc.

Một cá nhân hoàn toàn dựa vào trợ cấp an sinh xã hội hoặc khuyết tật làm thu nhập của họ và do đó có Zero mỹ kim AGI vào năm 2020, sẽ nhận được 350 mỹ kim nếu họ không có người phụ thuộc, hoặc 700 mỹ kim nếu họ có ít nhất một người phụ thuộc.