07/06/2023 | 63

CALIFORNIA THAY ĐỔI TIẾN TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐẬU XE DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CALIFORNIA THAY ĐỔI TIẾN TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐẬU XE DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tiến trình đổi mới bảng báo đậu xe dành cho người khuyết tật ở California sẽ cần thêm nỗ lực để hạn chế tình trạng lạm dụng phổ biến. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, những tài xế ở California sở hữu bảng báo đậu xe dành cho người khuyết tật từ sáu năm trở lên sẽ cần phải gia hạn để bảng báo có hiệu lực. Los Angeles Times đưa tin đây là năm đầu tiên quy định này có hiệu lực theo Dự luật 611 của Thượng viện tiểu bang. Dự luật đang yêu cầu những người có bảng báo phải ký vào đơn với Nha Lộ Vận California sáu năm một lần để bảo đảm rằng họ vẫn còn sống và cần bảng báo này. Dự luật này đã trở thành luật vào năm 2017, được đưa ra để hạn chế việc lạm dụng bảng báo đậu xe dành cho người khuyết tật. SB 611 đã được thông qua sáu tháng sau khi thống kê tiểu bang năm 2017 tiết lộ rằng Nha Lộ Vận đã không kiểm tra để bảo đảm những người được cấp bảng báo vẫn sử dụng chúng. Theo tờ Timesthống kê cũng phát hiện rằng Nha Lộ Vận đã không hủy bỏ giấy phép đậu xe sau khi người sở hữu giấy phép qua đời, và phát hiện một số giấy phép đã bị các thành viên trong gia đình sử dụng sai mục đích. Nha Lộ Vận California đã nêu rõ cách người dân có thể gia hạn bảng báo đậu xe dành cho người khuyết tật trên trang web của họ, và giới chức khuyến khích cư dân hoàn thành đơn này trước ngày 30 tháng 6.