30/09/2016 | 4

California sắp có hệ thống cảnh báo động đất

California sắp có hệ thống cảnh báo động đất

Sacramento, California. (CBS) – Người dân tiểu bang California sẽ bắt đầu nhận được cảnh báo động đất sắp xảy ra qua điện thoại di động, đài phát thanh hoặc các thiết bị khác trong vòng một hay hai năm tới, khi tiểu bang chuẩn bị sẵn sàng hệ thống cảnh báo sớm.

Thống Đốc Jerry Brown đã ký một đạo luật để phát triển hệ thống cảnh báo toàn tiểu bang vào ngày hôm qua. Dự luật SB438 mà ông Brown ký bãi bỏ lện cấm sử dụng ngân sách chung của tiểu bang để cảnh báo động đất và vạch ra sự giám sát quan liêu đối với chương trình. Theo người đứng đầu văn phòng dịch vụ khẩn cấp của thống đốc, cùng với 10 triệu Mỹ kim từ ngân sách tiểu bang mà ông Brown chuẩn thuận đầu năm nay, California sẵn sàng bắt đầu lắp đặt hệ thống cảnh báo, được gọi là ShakeAlert.

Hệ thống cảnh báo địa chấn sớm được thiết kế để phát giác ra sóng động đất đầu tiên từ một cú lắc lớn, tính toán độ mạnh và cảnh báo mọi người trước khi các đợt chấn động chậm hơn nhưng gây hại lan rộng. Mexico, Trung Cộng và Nhật Bản là những quốc gia đã sử dụng hệ thống này. Tại Hoa Kỳ, California là tiểu bang tiên phong trong việc phát triển hệ thống cảnh báo sớm, mà các viên chức liên bang hy vọng mở rộng tới Oregon và Washington. (Nguyên Trân)