17/07/2014 | 0

California sắp bị chia thành 6 tiểu bang nhỏ?

California sắp bị chia thành 6 tiểu bang nhỏ?

San Francisco, California. (CBS) – Việc chia tiểu bang California thành 6 tiểu bang nhỏ, do một vị tỷ phú đề xuất này, đang có diễn biến mới.

Ông Timothy Draper đang thu thập đủ chữ ký để đưa vấn đề ra bỏ phiếu trong 2 năm nữa. Timothy Draper, người sáng lập công ty Đầu Tư Mạo Hiểm tại Thung lũng Silicon, đã từng đầu tư vào Twitter, Skype, Tesla và các công ty khác, đang vận động sáng kiến bỏ phiếu nhằm chia tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ thành 6 tiểu bang nhỏ hơn.

Theo kế hoạch, mỗi tiểu bang có chính quyền riêng, có các viên chức được dân cử riêng, và các đại diện quốc hội riêng. Theo ông Draper, tiểu bang California hiện thời có diện tích quá lớn và quá đa dạng về văn hóa xã hội.

Chia nhỏ ra sẽ giúp việc điều hành có hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho toàn thể người dân. Kế hoạch chia nhỏ California thành 6 tiểu bang gồm Jefferson, Bắc California, Thung lũng Silicon, Trung California, Tây California và Nam Calfornia.

Tuy nhiên, kế hoạch trên gây ra những bất đồng phe phái trên khắp California. Người phản đối nói đề xuất ít có khả năng nhận được sự ủng hộ của cử tri. Cho dù có đủ sự ủng hộ, đề xuất vẫn phải được quốc hội thông qua, là điều không thể xảy ra. (B. Nga)